O spółce

Labocanna

Green Cluster

Profil działalności

Labocanna S.A. to spółka działająca w branży konopnej, a jej działalność jest skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów, prace badawczo-rozwojowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie, uprawa oraz produkcja konopi. Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej do końca 2026 roku.

Informacje rynkowe

Według przeprowadzonych analiz rynkowych oraz wielowymiarowego zastosowania konopi siewnych, Labocanna S.A. stawia na dynamiczny wzrost poprzez synergie, akwizycje firm działającym w obszarze cannabis, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Globalna wartość rynku konopi wyniosła w 2020 r. 22,9 mld USD i prognozuje się, w 2026 r. cały rynek będzie wart ponad 62 mld USD, przy CAGR na poziomie 18,1 proc*. Według raportu „The Poland Cannabis White Paper” przygotowanego przez brytyjską firmę konsultingową Prohibition Partners wynika, że wartość polskiego rynku konopnego w 2028 r. sięgnie 2 mld EUR.

Konopie to jedne z najbardziej wszechstronnych roślin uprawianych w Polsce. W zależności od odmiany, sposobu zasiewu czy terminu zbioru pozyskiwane z nich surowce rolne – kwiatostany, nasiona i łodygi – mogą być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu: spożywczym, kosmetycznym, włókienniczym, motoryzacyjnym i papierniczym, a nawet budowlanym. Dzięki swoim zaletom konopie przemysłowe są rośliną coraz częściej uprawianą przez polskich rolników. Zgodnie z danymi z Urzędów Marszałkowskich w 2013 r. konopie uprawiane były na powierzchni ok. 254 ha, a w 2020 r. na już powierzchni ok. 3,6 tys. ha, co oznacza 14-krotny wzrost. W ostatnich latach zauważalne są również postępujące prawne deregulacje i stale wzrastający popyt na produkty konopne. Zdaniem specjalistów rozwój tej branży może mieć pozytywne przełożenie na całą gospodarkę, a Polska ma potencjał, żeby zostać jednym z głównych producentów w Europie.

Aktualności

Labocanna chce sprzedać nieruchomość za 12 mln zł, ponad 2-krotnie przewyższając cenę nabycia

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, zdecydowała o wystawieniu na sprzedaż swojej nieruchomości w Koszalinie za kwotę 12 mln zł, która ponad dwukrotnie przewyższa cenę nabycia. Pozwoli to zakupić lub wynająć nową nieruchomość zlokalizowaną znacznie bliżej instytutu badawczego, z którym nawiązała w ostatnim czasie współpracę. Jest to kluczowa kwestia efektywności ekonomicznej oraz z punktu widzenia prowadzenia nadzoru nad uprawą.

więcej

Labocanna zwiększyła limit pożyczkowy do 4 mln PLN

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, zawarła w ubiegłym tygodniu aneks do umowy z jednym z głównych akcjonariuszy – Pawłem Kicińskim, na mocy którego zwiększony został maksymalny limit linii pożyczkowej udzielonej spółce do kwoty 4 mln PLN. Poinformowała także o rezygnacji Pawła Kicińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

więcej

Centrum Medycyny Konopnej uruchomiło pierwszą klinikę stacjonarną w Warszawie!

Działające dotychczas w modelu online CMK zaprasza pacjentów do swojej kliniki stacjonarnej zlokalizowanej w budynku Mennica Residence przy ul. Waliców 11 w Warszawie. W planach placówki oferującej kompleksowe terapie oparte na konopiach medycznych jest otwarcie kolejnych klinik w innych miastach wojewódzkich. Od lat branża konopna w Europie w tym w Polsce rozwija się dynamicznie. Dane z raportu „The Poland Cannabis White Papers” pokazują, że wartość rodzimego rynku konopnego może sięgnąć nawet 2 mld euro w 2028 roku.

więcej

Labocanna rozpoczyna prace nad importem medycznej marihuany

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, podpisała umowę, dzięki której otrzyma bezpośredni dostęp do europejskich wytwórców medycznej marihuany oraz wsparcie w procesie wprowadzania medycznej marihuany na rynek krajowy. Nowy partner spółki realizuje usługi w modelu B2B i specjalizuje się w rozwoju biznesu oraz nadzorowaniu jego zgodności z przepisami prawa, który koncentruje się na medycznej marihuanie i przemyśle kannabinoidów konsumenckich.

więcej

Labocanna zawarła umowę z instytutem badawczym w celu rozpoczęcia uprawy medycznej marihuany

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, zawarła umowę z instytutem badawczym, co oznacza milowy krok w kierunku rozpoczęcia uprawy medycznej marihuany. Spółka w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy ma przedstawić instytutowi szczegółowy harmonogram działań, co ma przybliżyć strony do zawarcia docelowej umowy, w której rozpisany będzie skonkretyzowany zakres obowiązków zarówno po stronie instytutu badawczego, jak i Labocanny.

więcej

Raporty

Raport okresowy za II kwartał 2022 r. Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport okresowy za I kwartał 2022 r. Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport 4/2022 – raport roczny za 2021 r.

pobierz

Raport 12/2021 – raport roczny za 2020 r.

pobierz

Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

pobierz

Raport bieżący_15_2022_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2022 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący_14_2022_Raport okresowy za II kwartał 2022 r

pobierz

Raport bieżący_13_2022_orekta raportu EBI nr 7-2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

pobierz

Raport bieżący_12_2022_Raport bieżący_12_2022_Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport bieżący_11_2022_Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30-06-2022 r

pobierz

Kalendarium

10 sierpnia 2022
Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

dodaj

08 listopada 2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

dodaj

Akcje
i akcjonariat

Notowania

Struktura akcjonariatu

Zarząd i Rada Nadzorcza

Dominik Staroń
Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Ekonomia). Ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz dwuletnie studia Executive MBA na University of Baltimore. W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych w spółkach kapitałowych, w tym także spółkach publicznych. Pan Dominik Staroń zasiadał lub w radach nadzorczych spółek w tym giełdowych. Swoją karierę rozpoczynał jako analityk giełdowy w spółce Hoga.pl; następnie przez ponad 8 lat, do roku 2009, pracował na stanowisku niezależnego analityka w Gazecie Giełdy Parkiet. W kolejnych latach rozwijał swoją karierę na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych między innymi w spółkach Pawo Sp. z.o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Zwoltex Sp. z o.o., Borowiecki Sp. z o.o., Niobe Sp. z o.o.. Od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku pełnił funkcje Członka Zarządu, a następnie Prezesa w spółce Letus Capital S.A. W latach 2014 – 2017 był między innymi Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem w spółce Armada Fleet Management S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Silesia One S.A. (w okresie październik 2014 – grudzień 2016), a także przez okres 3 lat Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. Od października 2018 roku do stycznia 2019 roku Pan Dominik Staroń pełnił funkcję Prezesa Zarządu Invento Sp. z o.o. Od lutego 2019 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Mistra Invest Sp. z o.o. W ostatnim czasie w okresie od października 2020 do lutego 2021 roku sprawował równolegle funkcję Prezesa Zarządu AQT Water S.A. W swojej karierze zasiadał w radach nadzorczych między innymi spółek publicznych Minox S.A., Krezus S.A. oraz Centurion Finance ASI S.A. i Parcel Technik S.A. Od 17 lutego do 25 czerwca 2021 roku Pan Dominik Staroń pełnił funkcję prokurenta samoistnego spółki Labocanna S.A. którą od 25 czerwca 2021 roku zarządza jako Prezes Zarządu.

Paweł Kiciński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Związany z biznesem od 2009 r. Wtedy też nawiązał współpracę z kontrahentami z Azji, z którymi współpracuje i pozostaje w dobrych relacjach do dzisiaj. Pozostaje w stałych relacjach z firmami i przedsiębiorcami z Azji, głównie Azji Południowo-Wschodniej (przede wszystkim Chiny, Hongkong). Zarządza spółkami kapitałowymi od 2011 r. do chwili obecnej. Czynny uczestnik obrotu gospodarczego. Aktywny inwestor w instrumenty finansowe oraz inne produkty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku Forex.

Daniel Lula
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku Informatyka. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej na kierunku: Informatyka, specjalności sieci komputerowe – konfiguracja i administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi oraz bazami danych. Aktywny inwestor w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Piotr Międlar
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Analityk w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Prezes Zarządu:
Miedlar Sp. z o.o. (2021 – obecnie)
Ragnar Trade Sp. z o.o. (2021 – obecnie)
HZ Sp. z o.o. (2020 – obecnie)

Prokurent:
Satis Group S.A. (2021 – obecnie)

Członek Rad Nadzorczych:
– Prime Bit Games S.A. (2020-obecnie)
– PRI „Inżynieria” S.A. (2015 – 2018)
– Silesia One S.A. (2015 – 2017)
– Capital Kopernik w likwidacji S.A. (2016-2020)
– Centurion Finance S.A. (2013-2020)

Aleksandra Noga
Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Politechnikę Koszalińską na kierunku Dziennikarstwa ze specjalizacją Reklama Medialna. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej, z którą jest związana od początku kariery zawodowej. Od 2019 roku zajmuje się importem towarów z Chin. Obecnie członek rady Nadzorczej Clown Polska S.A. z siedzibą w Koszalinie

Paweł Brzeziński
Członek Rady Nadzorczej

Magister Ekonomii – Specjalizacja Marketing i Badania Rynkowe, Politechnika Koszalińska – Rok Ukończenia 2005, Ocena BDB

W latach 2005-2020 związany z bankowością, Bank Zachodni WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Ekspert kredytowy oraz inwestycyjny w segmencie rynków kapitałowych.  8 letnie doświadczenie managerskie – Dyrektorskie, zarządzanie oddziałami Banków, zespołami sprzedażowymi. Bardzo szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma certyfikatami przebytych szkoleń jak i sukcesami zawodowymi. Wysokie kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2016 roku prowadzi firmę doradczą, wspierającą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Prowadzi mediacje i negocjacje kontraktów B2B, a także pomaga w nawiązywaniu relacji handlowych z producentami chińskimi.

AUTORYZOWANY DORADCA SPÓŁKI W OBROCIE W ASO

Best Capital Sp. z o.o.
biuro@bestcapital.pl
www.bestcapital.pl
tel. +48 71 723 00 39
fax +48 71 723 07 10

Dokumenty
korporacyjne

 KRS LABOCANNA

pobierz

 STATUT SPÓŁKI LABOCANNA

pobierz

Menu