EBI

Raport bieżący 7_2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pobierz

Raport bieżący 6_2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport bieżący 5_2021 Powołanie prokurenta

pobierz

Raport kwartalny 4_2021 Raport okresowy za IV kwartał 2020 r

pobierz

Raport bieżący 3_2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

pobierz

Raport bieżący 2_2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

pobierz

Raport bieżący 1_2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki

pobierz

ESPI

Raport bieżący 21_2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pobierz

Raport bieżący 20_2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport bieżący 19_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33 procent liczby głosów o conajmniej 1 procent

pobierz

Raport bieżący 18_2021 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie

pobierz

Raport bieżący 17_2021 Zawiadomienie akcjonariusza

pobierz

Raport bieżący 16_2021 Zawiadomienie akcjonariusza

pobierz

Raport bieżący 15_2021 Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert

pobierz

Raport bieżący 14_2021 Zawarcie Umowy Ramowej

pobierz

Raport bieżący 13_2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA-scalone

pobierz

Raport bieżący 12_2021 Zawarcie umowy inwestycyjnej

pobierz

Raport bieżący 11_2021 Złożenie nowej oferty nabycia 100% udziałów w HemPoland Sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 10_2021 Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert

pobierz

Raport bieżacy 9_2021 Zawarcie Umowy pożyczki

pobierz

Raport bieżący 8_2021 Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej.

pobierz

Raport bieżący 7_2021 Podpisanie umowy o poufności i złożenia oferty nabycia producenta suszu konopnego

pobierz

Raport bieżący 6_2021 Zawarcie umowy o finansowanie

pobierz

Raport bieżący 5_2021 Aktualizacja informacji dotyczącej złożonej oferty nabycia sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 4_2021 Złożenie oferty nabycia spółki z o.o.

pobierz

Raport bieżący 3_2021 Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 2_2021 Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 1_2021 Zawarcie istotnej umowy

pobierz

Menu