EBI

Raport bieżący 25_2021 Rejestracja zmiany Statutu

pobierz

Raport bieżący 24_2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 23_2021 Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 22_2021 Zmiana terminu publikacji raportu za II kw. 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 21_2021 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

pobierz

Raport bieżący 20_2021 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

pobierz

Raport bieżący 19_2021 Powołanie Prezesa Zarządu

pobierz

Raport bieżący 18_2021 Rezygnacja Prezesa Zarządu

pobierz

Raport bieżący 17_2021 Rezygnacja prokurenta

pobierz

Raport bieżący 16_2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

pobierz

Raport bieżący 15_2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 14_2021 Korekta raportu nr 13_2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pobierz

Raport bieżący 13_2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący 12_2021 Raport roczny za 2020 r.

pobierz

Raport bieżący 11_2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.

pobierz

Raport bieżący 10_2021 Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok

pobierz

Raport bieżący 9_2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 8_2021 Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

pobierz

Raport bieżący 7_2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pobierz

Raport bieżący 6_2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport bieżący 5_2021 Powołanie prokurenta

pobierz

Raport kwartalny 4_2021 Raport okresowy za IV kwartał 2020 r

pobierz

Raport bieżący 3_2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

pobierz

Raport bieżący 2_2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

pobierz

Raport bieżący 1_2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki

pobierz

ESPI

Raport bieżący 36_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

pobierz

Raport bieżący 35_2021 Korekta zawiadomienia akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33% liczby głosów o co najmniej 1%

pobierz

Raport bieżący 34_2021 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

pobierz

Raport bieżący 33_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33% liczby głosów o co najmniej 1%

pobierz

Raport bieżący 32_2021 Publikacja Suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 31_2021 Zmiana harmonogramu publicznej oferty akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 30_2021 Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. Memorandum informacyjnego

pobierz

Raport bieżący 29_2021 Zawarcie umowy objęcia akcji serii C spółki Centrum Medycyny Konopnej S.A.

pobierz

Raport bieżący 28_2021 UZUPEŁNIENIE DEKLARACJI ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA LABOCANNA S.A.

pobierz

Raport bieżący 27_2021 Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 26_2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 25_2021 Harmonogram publicznej oferty akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 24_2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

pobierz

Raport bieżący 23_2021 Korekta raportu nr 22_2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pobierz

Raport bieżący 22_2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący 21_2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pobierz

Raport bieżący 20_2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport bieżący 19_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33 procent liczby głosów o conajmniej 1 procent

pobierz

Raport bieżący 18_2021 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie

pobierz

Raport bieżący 17_2021 Zawiadomienie akcjonariusza

pobierz

Raport bieżący 16_2021 Zawiadomienie akcjonariusza

pobierz

Raport bieżący 15_2021 Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert

pobierz

Raport bieżący 14_2021 Zawarcie Umowy Ramowej

pobierz

Raport bieżący 13_2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA-scalone

pobierz

Raport bieżący 12_2021 Zawarcie umowy inwestycyjnej

pobierz

Raport bieżący 11_2021 Złożenie nowej oferty nabycia 100% udziałów w HemPoland Sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 10_2021 Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert

pobierz

Raport bieżacy 9_2021 Zawarcie Umowy pożyczki

pobierz

Raport bieżący 8_2021 Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej.

pobierz

Raport bieżący 7_2021 Podpisanie umowy o poufności i złożenia oferty nabycia producenta suszu konopnego

pobierz

Raport bieżący 6_2021 Zawarcie umowy o finansowanie

pobierz

Raport bieżący 5_2021 Aktualizacja informacji dotyczącej złożonej oferty nabycia sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 4_2021 Złożenie oferty nabycia spółki z o.o.

pobierz

Raport bieżący 3_2021 Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 2_2021 Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 1_2021 Zawarcie istotnej umowy

pobierz

Menu