Raporty bieżące

EBI

Raport bieżący_13_2023_Korekta raportu za IV kwartał 2022 r. – korekta raportu EBI 3.2023

pobierz

Raport bieżący_12_2023_Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2023 r.

pobierz

Raport bieżący_11_2023_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport Bieżący_10_2023_Raport roczny za 2022 rok

pobierz

Raport Bieżący_9_2023_Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

pobierz

Raport Bieżący_8_2023_Zmiany w Zarządzie Labocanna S.A.

pobierz

Raport Bieżący_7_2023_Powołanie członka rady nadzorczej

pobierz

Raport Bieżący_6_2023_Rezygnacja członka rady nadzorczej

pobierz

Raport Bieżący_5_2023_Powołanie członka rady nadzorczej

pobierz

Raport Bieżący_4_2023_Rezygnacja członka rady nadzorczej

pobierz

Raport Kwartalny_ 3_2023_Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

pobierz

Raport Bieżący_2_2023_Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

pobierz

Raport Bieżący_1_2023_Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport Bieżący_21_2022_Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

pobierz

Raport Bieżący_20_2022_Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2022 r.

pobierz

Raport Kwartalny_19_2022_Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

pobierz

Raport Bieżący_18_2022_Zmiana adresu Spółki

pobierz

Raport Bieżący_17_2022_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2022 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący_16_2022_Powołanie Prezesa Zarządu

pobierz

Raport bieżący_15_2022_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2022 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący_14_2022_Raport okresowy za II kwartał 2022 r

pobierz

Raport bieżący_13_2022_orekta raportu EBI nr 7-2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

pobierz

Raport bieżący_12_2022_Raport bieżący_12_2022_Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport bieżący_11_2022_Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30-06-2022 r

pobierz

Raport bieżący_10_2022_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport bieżący_09_2022_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r. wraz z projektami uchwał Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport bieżący_08_2022_Raport okresowy za I kwartał 2022 r. Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport bieżący_07_2022_Korekta raportu EBI nr 4_2021 – Raport okresowy za IV kwartał 2020 r

pobierz

Raport bieżący_06_2022_Korekta raportu EBI nr 3_2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r

pobierz

Raport bieżący_05_2022_Korekta raportu EBI 4_2022 – Raport roczny za 2021 r. Labocanna Spółka Akcyjna

pobierz

Raport bieżący_04_2022_Raport roczny za 2021 r.

pobierz

Raport bieżący_03_2022_Korekta raportu EBI nr 1/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

pobierz

Raport bieżący_02_2022_Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

pobierz

Raport bieżący_01_2022_Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

pobierz

Raport bieżący_29_2021_Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect

pobierz

Raport Bieżący nr 28_2021 – Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

pobierz

Raport Bieżący nr 27_2021 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.

pobierz

Raport Bieżący nr 26_2021 – Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu

pobierz

Raport bieżący 25_2021 Rejestracja zmiany Statutu

pobierz

Raport bieżący 24_2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 23_2021 Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 22_2021 Zmiana terminu publikacji raportu za II kw. 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 21_2021 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

pobierz

Raport bieżący 20_2021 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

pobierz

Raport bieżący 19_2021 Powołanie Prezesa Zarządu

pobierz

Raport bieżący 18_2021 Rezygnacja Prezesa Zarządu

pobierz

Raport bieżący 17_2021 Rezygnacja prokurenta

pobierz

Raport bieżący 16_2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

pobierz

Raport bieżący 15_2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 14_2021 Korekta raportu nr 13_2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pobierz

Raport bieżący 13_2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący 12_2021 Raport roczny za 2020 r.

pobierz

Raport bieżący 11_2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.

pobierz

Raport bieżący 10_2021 Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok

pobierz

Raport bieżący 9_2021 Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

pobierz

Raport bieżący 8_2021 Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

pobierz

Raport bieżący 7_2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pobierz

Raport bieżący 6_2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport bieżący 5_2021 Powołanie prokurenta

pobierz

Raport kwartalny 4_2021 Raport okresowy za IV kwartał 2020 r

pobierz

Raport bieżący 3_2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

pobierz

Raport bieżący 2_2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

pobierz

Raport bieżący 1_2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki

pobierz

ESPI

Raport bieżący_8_2023_Zawarcie ramowej umowy o współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

pobierz

Raport bieżący_7_2023_Podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką Foxbuy.com S.A.

pobierz

Raport bieżący_6_2023_Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r. oraz mieli co najmniej 5% głosów

pobierz

Raport bieżący_5_2023_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący_4_2023_ dokonanie odpisu wartości udziałów spółki stowarzyszonej

pobierz

Raport bieżący_3_2023_ Dokonanie płatności z tytułu zawartej ugody sądowej z Orange Polska S.A.

pobierz

Raport bieżący_2_2023_ Zawarcie ugody sądowej z Orange Polska S.A.

pobierz

Raport bieżący_1_2023_ Zawarcie Aneksu do umowy o zachowaniu poufności

pobierz

Raport bieżący_24_2022_Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

pobierz

Raport bieżący_23_2022_Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

pobierz

Raport bieżący_22_2022_Zawarcie umowy o zachowaniu poufności oraz rozpoczęcie negocjacji handlowych z potencjalnym dostawcą

pobierz

Raport bieżący_21_2022_Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

pobierz

Raport bieżący_20_2022_Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

pobierz

Raport bieżący_19_2022_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 21 listopada 2022 r wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący_18_2022_Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego

pobierz

Raport bieżący_17_2022_Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r oraz mieli co najmniej 5% głosów

pobierz

Raport bieżący_16_2022_Zawiadomienie w trybie art 19 MAR

pobierz

Raport bieżący_15_2022_Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu poniżej 10% i 5% ogólnej liczby głosów w spółce

pobierz

Raport bieżący_14_2022_Zawiadomienie w trybie art 19 MAR

pobierz

Raport bieżący_13_2022_Aktualizacja strategii w zakresie lokalizacji plantacji medycznej marihuany LABOCANNA

pobierz

Raport bieżący_12_2022_Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki LABOCANNA

pobierz

Raport bieżący_11_2022_Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta o zmianie sposobu posiadania akcji LABOCANNA

pobierz

Raport bieżący_10_2022_Zawarcie umowy o zachowaniu poufności LABOCANNA

pobierz

Raport bieżący_09_2022_Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 10 w ogólnej liczbie głosów w spółce Labocanna

pobierz

Raport bieżący_08_2022_Zawiadomienie w trybie art 19 MAR LABOCANNA

pobierz

Raport bieżący_07_2022_Zawarcie Listu intencyjnego z Instytutem badawczym LABOCANNA

pobierz

Raport bieżący_06_2022_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r. wraz z projektami uchwał LABOCANNA S.A.

pobierz

Raport bieżący_05_2022_Wejście w życie zmian prawnych umożliwiających uprawę medycznej marihuany Instytutom badawczym oraz plan działania Emitenta w zakresie współpracy z Instytutem badawczym w celu uruchomienia plantacji

pobierz

Raport bieżący_04_2022_Dokonanie płatności z tytułu zawartej ugody sądowej LABOCANNA S.A.

pobierz

Raport bieżący_03_2022_Zawarcie ugody sądowej z wierzycielem LABOCANNA S.A.

pobierz

Raport bieżący_02_2022_Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący_01_2022_Raport z badania olejku konopnego

pobierz

Raport bieżący_49_2021_Inauguracja linii produktów konopnych pod marką „Labocanna”

pobierz

Raport bieżący_48_2021_Zawarcie Umowy o Wykonanie Badania

pobierz

Raport bieżący_47_2021_Przychody uzyskane z najmu nieruchomości handlowo-usługowej w Koszalinie

pobierz

Raport bieżący_46_2021_Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 45_2021 – Nabycie nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej

pobierz

Raport bieżący 44_2021 – Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii D Emitenta w KDPW

pobierz

Raport bieżący 43_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zwiększeniu dotychczasowego udziału powyżej 33 % liczby głosów na WZA Emitenta

pobierz

Raport bieżący 42_2021 Zawiadomienie o zmianie (pośrednim zwiększeniu) dotychczasowego udziału w liczbie głosów na WZA Emitenta

pobierz

Raport bieżący 41_2021 Zawiadomienie o zmianie (pośrednim zwiększeniu) dotychczasowego udziału w liczbie głosów na WZA Emitenta

pobierz

Raport bieżący 40_2021 Finalizacja transakcji nabycia udziałów w Medican Campus Sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 39_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

pobierz

Raport bieżący 38_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 5 %

pobierz

Raport bieżący 37_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

pobierz

Raport bieżący 36_2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

pobierz

Raport bieżący 35_2021 Korekta zawiadomienia akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33% liczby głosów o co najmniej 1%

pobierz

Raport bieżący 34_2021 Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

pobierz

Raport bieżący 33_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33% liczby głosów o co najmniej 1%

pobierz

Raport bieżący 32_2021 Publikacja Suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 31_2021 Zmiana harmonogramu publicznej oferty akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 30_2021 Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. Memorandum informacyjnego

pobierz

Raport bieżący 29_2021 Zawarcie umowy objęcia akcji serii C spółki Centrum Medycyny Konopnej S.A.

pobierz

Raport bieżący 28_2021 UZUPEŁNIENIE DEKLARACJI ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA LABOCANNA S.A.

pobierz

Raport bieżący 27_2021 Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 26_2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 25_2021 Harmonogram publicznej oferty akcji serii D

pobierz

Raport bieżący 24_2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

pobierz

Raport bieżący 23_2021 Korekta raportu nr 22_2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

pobierz

Raport bieżący 22_2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

pobierz

Raport bieżący 21_2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pobierz

Raport bieżący 20_2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

pobierz

Raport bieżący 19_2021 Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33 procent liczby głosów o conajmniej 1 procent

pobierz

Raport bieżący 18_2021 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie

pobierz

Raport bieżący 17_2021 Zawiadomienie akcjonariusza

pobierz

Raport bieżący 16_2021 Zawiadomienie akcjonariusza

pobierz

Raport bieżący 15_2021 Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert

pobierz

Raport bieżący 14_2021 Zawarcie Umowy Ramowej

pobierz

Raport bieżący 13_2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA-scalone

pobierz

Raport bieżący 12_2021 Zawarcie umowy inwestycyjnej

pobierz

Raport bieżący 11_2021 Złożenie nowej oferty nabycia 100% udziałów w HemPoland Sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 10_2021 Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert

pobierz

Raport bieżacy 9_2021 Zawarcie Umowy pożyczki

pobierz

Raport bieżący 8_2021 Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej.

pobierz

Raport bieżący 7_2021 Podpisanie umowy o poufności i złożenia oferty nabycia producenta suszu konopnego

pobierz

Raport bieżący 6_2021 Zawarcie umowy o finansowanie

pobierz

Raport bieżący 5_2021 Aktualizacja informacji dotyczącej złożonej oferty nabycia sp. z o.o.

pobierz

Raport bieżący 4_2021 Złożenie oferty nabycia spółki z o.o.

pobierz

Raport bieżący 3_2021 Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 2_2021 Aktualizacja strategii rozwoju Spółki

pobierz

Raport bieżący 1_2021 Zawarcie istotnej umowy

pobierz