STRATEGIA ROZWOJU

Istotnym elementem strategii rozwoju jest budowa grupy konopnej. Labocanna chce dokonywać inwestycji kapitałowych w podmioty z branży, w celu utworzenia hubu konopnego działającego w różnych segmentach rynku konopnego, osiągającego efekty synergii. Podmioty te miałyby podejmować współpracę w zakresie stworzenia szerokiej oferty produktów konopnych oraz wykorzystania wspólnych kanałów marketingowych i dystrybucyjnych.

Strategicznym celem rozwoju spółki jest własna uprawa medycznej marihuany metodą indoor (która zapewnia większe niż inne rodzaje upraw konopi plony – od 4 do nawet 8 w ciągu roku) na należącej do Labocanny nieruchomości w Koszalinie – Hali Kupieckiej. Zmiany w polskim prawie, które weszły w życie w maju br., zezwalają instytutom badawczym – po otrzymaniu stosownego zezwolenia –  uprawiać konopie inne niż włókniste oraz zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego. Spółka podejmuje działania prowadzące do nawiązania współpracy z instytutem badawczym, który będzie posiadał takie zezwolenie lub się o nie starał. Do momentu nawiązania współpracy, Hala Kupiecka będzie funkcjonowała jako obiekt handlowo-usługowy, generujący stałe dochody z tytułu opłat za wynajem oraz dzierżawę powierzchni.

Spółka planuje także wprowadzić do obrotu olejki CBD pod marką Labocanna. W celu ich sprzedaży chce zawrzeć umowy handlowe z ogólnopolską siecią drogerii lub aptek. Oferta produktowa ma także zostać poszerzona o susz konopny do palenia bez zawartości THC, dlatego rozpoczęto poszukiwania potencjalnych partnerów i dostawców tego produktu.

Branża konopna jest bardzo rozwojowym segmentem gospodarki. Z tego powodu Labocanna stawia na działalność badawczo-rozwojową. Spółka widzi potencjał na wytworzenie nowych produktów, udoskonalenie ich oraz odkrycie dla nich nowych zastosowań.