ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Paweł Kiciński

Prezes Zarządu

Związany z biznesem od 2009 r. Wtedy też nawiązał współpracę z kontrahentami z Azji, z którymi współpracuje i pozostaje w dobrych relacjach do dzisiaj. Pozostaje w stałych relacjach z firmami i przedsiębiorcami z Azji, głównie Azji Południowo-Wschodniej (przede wszystkim Chiny, Hongkong). Zarządza spółkami kapitałowymi od 2011 r. do chwili obecnej. Czynny uczestnik obrotu gospodarczego. Aktywny inwestor w instrumenty finansowe oraz inne produkty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku Forex.

Foxbuy S.A. (wraz z poprzednikiem prawnym: Clown Polska sp. z o.o.) – Prezes Zarządu, kluczowy akcjonariusz (wspólnik) od 2011 r. do 2022 r., powołany ponownie na Prezesa zarządu w maju 2023 r.

North Invest sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu oraz wspólnik od 2017 r. do dzisiaj

Labocanna S.A. – Prezes Zarządu od 2018 r. do 2020 r. oraz członek Rady Nadzorczej
w latach 2020 – 2021 oraz w maju 2022 r.

easyCALL.pl S.A. – Członek Zarządu od 2020 r. do 2021 r.

Ernest Bednarowicz

Wiceprezes Zarządu

W latach 2007-2011 związany był z sektorem bankowym. W latach 2011-2014 rozwijał swoją karierę na rynku kapitałowym. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 22/2012. Od 2014 roku związany z polskim przemysłem lotniczym. Posiada certyfikat Audytora II stopnia nr 8913 nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Politologia, Absolwent 3 letnich studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem z seminariami doktorskimi oraz studiów podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Aleksandra Noga

Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Politechnikę Koszalińską na kierunku Dziennikarstwa ze specjalizacją Reklama Medialna. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej, z którą jest związana od początku kariery zawodowej. Związana z importem od 2020 r.,  z którymi współpracuje i pozostaje w dobrych relacjach do dzisiaj. Są to przedsiębiorcy z Azji, głównie Azji Południowo-Wschodniej (przede wszystkim Chiny, Hongkong).   Obecnie Członek Rady Nadzorczej Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie

Robert Karpowicz

Członek Rady Nadzorczej

Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek i specjalizacja: Zarządzanie. Przez wiele lat pracował w branży ubezpieczeniowej w podmiotach jakich jak PZU S.A. czy Warta TUiR S.A. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu technik sprzedaży. 

Prezes Zarządu JP Hotels sp. z o.o. od 03.2022 r.

Foxbuy.com S.A. od 06.2022 r. do 05.2023r.

Daniel Lula

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku Informatyka. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej na kierunku: Informatyka, specjalności sieci komputerowe – konfiguracja i administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi oraz bazami danych. Aktywny inwestor w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dominik Staroń

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Ekonomia). Ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz dwuletnie studia Executive MBA na University of Baltimore. W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych w spółkach kapitałowych, w tym także spółkach publicznych. Pan Dominik Staroń zasiadał lub w radach nadzorczych spółek w tym giełdowych. Swoją karierę rozpoczynał jako analityk giełdowy w spółce Hoga.pl; następnie przez ponad 8 lat, do roku 2009, pracował na stanowisku niezależnego analityka w Gazecie Giełdy Parkiet. W kolejnych latach rozwijał swoją karierę na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych między innymi w spółkach Pawo Sp. z.o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Zwoltex Sp. z o.o., Borowiecki Sp. z o.o., Niobe Sp. z o.o.. Od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku pełnił funkcje Członka Zarządu, a następnie Prezesa w spółce Letus Capital S.A. W latach 2014 – 2017 był między innymi Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem w spółce Armada Fleet Management S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Silesia One S.A. (w okresie październik 2014 – grudzień 2016), a także przez okres 3 lat Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. Od października 2018 roku do stycznia 2019 roku Pan Dominik Staroń pełnił funkcję Prezesa Zarządu Invento Sp. z o.o. Od lutego 2019 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Mistra Invest Sp. z o.o. W ostatnim czasie w okresie od października 2020 do lutego 2021 roku sprawował równolegle funkcję Prezesa Zarządu AQT Water S.A. W swojej karierze zasiadał w radach nadzorczych między innymi spółek publicznych Minox S.A., Krezus S.A. oraz Centurion Finance ASI S.A. i Parcel Technik S.A. Od 17 lutego do 25 czerwca 2021 roku Pan Dominik Staroń pełnił funkcję prokurenta samoistnego spółki Labocanna S.A. którą od 25 czerwca 2021 roku zarządza jako Prezes Zarządu.

Krzysztof Barczyk

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista ds. promocji, mediów społecznościowych, pozyskiwania funduszy unijnych z wieloletnim doświadczeniem.  Wykształcenie: 2004-2009: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – tytuł Magister Ekonomii 2010-2012: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, studiach III stopnia – doktoranckie

 

24.09.2012 – nadal: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektor Gabinetu Marszałka – Promocja Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzenie mediów społecznościowych Pomorza Zachodniego, planowanie, inicjowanie, kreowanie zadań promocyjnych, pozyskiwanie dofinansowania na realizację kreatywnych projektów promocyjnych w zakresie szeroko pojętego wdrażania strategii rozwoju województwa oraz kreowania i umacniania wizerunku Pomorza Zachodniego w skali regionu i poza nim.

03.2020 – nadal: członek Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, Rada Inwestycyjna ZFR pełni dla ZARR rolę doradczą.

AUTORYZOWANY DORADCA SPÓŁKI W OBROCIE W ASO