19 lipca wystartuje oferta publiczna nowych akcji Labocanna


Labocanna, spółka z branży konopnej, opublikowała harmonogram emisji akcji serii D, z którego wynika, iż Memorandum Informacyjne zostanie opublikowane 19 lipca br. Tego dnia rozpocznie się również przyjmowanie zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe. Prawo poboru zostało ustalone 8 lipca br. Jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia dwóch akcji nowej emisji, po cenie emisyjnej 0,70 zł za jedna akcję. W wyniku emisji akcji spółka chce pozyskać 10,7 mln zł.

 

– Chcemy przeprowadzić emisję akcji w celu sfinansowania naszych planów rozwojowych. Szczegółowe cele emisyjne oraz warunki emisji zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, które zostanie opublikowane już w przyszłym tygodniu. Akcjonariusze zdecydowali o emisji z zachowaniem prawa poboru, co naszym zdaniem jest korzystne zarówno dla spółki – umożliwia pozyskanie finansowania na rozwój oraz dla akcjonariuszy, którzy mogą zachować swój udział w akcjonariacie. – podsumowuje Dominik Staroń, Prezes Zarządu Labocanna S.A.

 

Spółka podwyższy kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1,53 mln zł, emitując nie więcej niż 15,3 mln akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Subskrypcja zamknięta odbędzie się w drodze oferty publicznej, gdzie na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 8 lipca 2021 r. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 2 akcji serii D, których cena wyniesie 0,70 zł. Labocanna – przy założeniu objęcia wszystkich akcji – pozyska 10,71 mln zł.

 

Z zapowiedzi spółki wynika, że cele emisyjne będą dotyczyć m.in. zapłaty za nieruchomość, w części której Labocanna chce uruchomić plantację medycznej marihuany, rozwoju Medican Campus w drodze na rynek kapitałowy oraz rozbudowy hubu o kolejne konopne podmioty.

 

Firmą inwestycyjną wspierającą spółkę w procesie emisji akcji jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

 

 

O Spółce

 

Labocanna S.A. prowadzi działalność, która z założenia ma skupiać się na trzech głównych obszarach:

  • dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów
  • prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie
  • uprawy oraz produkcja konopi

Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

Strona internetowa: https://labocanna.pl/

Kontakt dla prasy:

Szymon Ablewski

InnerValue Investor Relations

s.ablewski@innervalue.pl

+48 788 674 566