Labocanna chce sprzedać nieruchomość za 12 mln zł, ponad 2-krotnie przewyższając cenę nabycia

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, zdecydowała o wystawieniu na sprzedaż swojej nieruchomości w Koszalinie za kwotę 12 mln zł, która ponad dwukrotnie przewyższa cenę nabycia. Pozwoli to zakupić lub wynająć nową nieruchomość zlokalizowaną znacznie bliżej instytutu badawczego, z którym nawiązała w ostatnim czasie współpracę. Jest to kluczowa kwestia efektywności ekonomicznej oraz z punktu widzenia prowadzenia nadzoru nad uprawą.

 

Spółka zdecydowała się wystawić na sprzedaż swoją nieruchomość w Koszalinie – Halę Kupiecką, która funkcjonuje jako w pełni wynajęta galeria handlowa z atrakcyjnym miksem najemców prowadzącymi tam działalność. Cena za jaką nieruchomość będzie oferowana wynosi 12 mln zł i jest ponad dwukrotnie wyższa od ceny nabycia tej nieruchomości.

– Instytut badawczy, z którym rozpoczęliśmy współpracę oraz inne, z którymi prowadzimy rozmowy, jednoznacznie wskazują, że permanentny nadzór nad uprawą musi odbywać się w możliwie niedużej odległości od siedzib tych instytutów. Tym samym o ostatecznym miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia muszą zdecydować czynniki ekonomiczne i praktyczne związane z nadzorem nad uprawą i wypełnianiem wymogów prawnych związanych z prowadzeniem produkcji medycznej marihuany, w tym jej kontrolą jakościową, zabezpieczeniem i utylizacją. Z tego względu będziemy szukać powierzchni znacznie bliżej instytutów badawczych – wyjaśnia Dominik Staroń, prezes zarządu spółki Labocanna.

W ocenie Spółki zbycie nieruchomości w oferowanej cenie wpłynie korzystnie na jej sytuację finansową i wygeneruje dodatkowe fundusze na realizację planów strategicznych, takich jak większa skala inwestycji kapitałowych w podmioty z branży konopnej.

Środki, które zamierzamy uzyskać ze zbycia nieruchomości mogą ponad dwukrotnie przewyższyć kwotę inwestycji. Naturalnie część kwoty przeznaczymy na nową nieruchomości w znacznie dogodniejszej lokalizacji względem instytutów badawczych. Z kolei pozostałe środki wesprą inne nasze projekty rozwojowe i być może umożliwią ich samofinansowanie, bez konieczności korzystania z finansowania obcego. Żaden z zapowiadanych przez Spółkę elementów strategii jej rozwoju nie zostanie zarzucony przez fakt wystawienia posiadanej przez nią nieruchomości na sprzedaż  – dodaje Dominik Staroń.

 

 

O Spółce:

 

Labocanna S.A. prowadzi działalność, która skupia się na rozwoju własnej uprawy medycznej marihuany, jej imporcie oraz dystrybucji spożywczych i medycznych konopno-pochodnych produktów.

Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

Strona internetowa: https://labocanna.pl/

Kontakt dla prasy:

Dominik Mikulski
InnerValue Investor Relations
d.mikulski@innervalue.pl
+48 530 720 410