Labocanna podsumowuje realizację strategii w III kwartale

 

Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, podsumowuje realizację strategii w III kwartale br. oraz wydarzenia po zakończeniu raportowanego kwartału. Dzięki przeprowadzonej emisji akcji serii D, spółka pozyskała 9,5 mln zł na realizację strategii rozwoju. Jednocześnie suma bilansowa na koniec trzeciego kwartału br. wzrosła o ponad 940 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. W ostatnim kwartale Labocanna zawarła umowę inwestycyjną z Medican Campus Sp. z o.o. oraz umowę objęcia akcji Centrum Medycyny Konopnej S.A. W ostatnich dniach sfinalizowana została także transakcja nabycia nieruchomości w Koszalinie, która służyć ma realizacji zapowiedzianych wcześniej planów własnej uprawy medycznej marihuany.

– Ostatni kwartał był dla nas bardzo intensywnym okresem. Podjęliśmy kilka rozmów o zaangażowaniu kapitałowym i strategicznym w podmioty z branży konopnej, z sukcesem zakończyliśmy też proces emisji akcji. Głównym celem były działania prowadzące do realizacji zapowiedzianej wcześniej strategii rozwoju. Pod koniec października udało nam się sfinalizować formalności związane z nabyciem nieruchomości w Koszalinie. Dzięki tej transakcji, do czasu zmiany przeznaczenia nieruchomości, Labocanna może liczyć na stały dochód w postaci opłat z wynajmu oraz dzierżawy tej powierzchni – komentuje Dominik Staroń, Prezes Zarządu Labocanna S.A.

Nieruchomość, na którą składają się położone w Koszalinie grunt i umiejscowiony na nim obiekt handlowo-magazynowy, docelowo posłużyć ma rozpoczęciu uprawy własnej marihuany medycznej. Na ten moment jednak, spółka ograniczona jest legislacyjnie, gdyż obowiązujące przepisy nie pozwalają na rozpoczęcie tego typu działalności. Do momentu wypracowania w Polsce nowych ram prawnych, które pozwolą na działalność związaną z uprawą, Labocanna wykorzysta obiekt w celach komercyjnych, co pozwoli na stały przychód z wynajmu oraz dzierżawy. ‘Polska ustawa konopna’ procedowana jest aktualnie w Sejmie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, głównym celem strategicznym Labocanna jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie się składał z firm koncentrujących swoją działalność na wielu segmentach rynku konopnego. W związku z tym, spółka już w marcu 2021 r. zawarła umowę inwestycyjną z Medican Campus, którą sfinalizowała 3 września 2021 r. obejmując 20 proc. udziałów w spółce. Kolejnym krokiem było zawarcie 28 lipca 2021 roku umowy objęcia akcji w spółce Centrum Medycyny Konopnej. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w tej spółce Labocanna będzie posiadała 2,17 proc.

Ostatnim, a jednocześnie kluczowym elementem nowej strategii, było przeprowadzenie emisji akcji serii D. W efekcie, spółka pozyskała niemal 9,5 mln zł, co doprowadziło do podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 2.119.716,00 zł. Akcje serii D będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

– Na wyniki finansowe Labocanna za trzeci kwartał miało wpływ kilka głównych czynników. Przede wszystkim, dokonaliśmy zapłaty za udziały Medican Campus oraz akcje CMK. Poza tym, ponieśliśmy istotne koszty związane z przeprowadzeniem emisji. We wrześniu udało nam się także spłacić pożyczkę zaciągniętą od jednego z akcjonariuszy. Działania zmierzające do realizacji nowej strategii idą w moim
przekonaniu zgodnie z przewidywaniami. Znacznie wzrosła pozycja bilansowa spółki, a zgromadzone środki są zabezpieczeniem planów rozwoju spółki – dodaje Staroń.

W dniach 13-14 października 2021 roku reprezentanci Labocanna uczestniczyli w międzynarodowych targach White Label Expo organizowanych we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. W trakcie wydarzenia, przedstawiciele spółki zweryfikowali ofertę handlową producentów wyrobów z konopi, a z dwoma podmiotami podjęte zostały rozmowy na temat współpracy operacyjnej (produktowej)
i kapitałowej.

O Spółce:
Labocanna S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów
  • prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie
  • uprawy oraz produkcja konopi

Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo- Wschodniej do końca 2026 roku.

Strona internetowa: https://labocanna.pl/

Kontakt dla prasy:
Karolina Juszczyk
InnerValue Investor Relations
k.juszczyk@innervalue.pl
+48 535 668 818