Labocanna podsumowuje wyniki za I kwartał 2022 r.

Zmiany prawne przybliżają spółkę do rozpoczęcia uprawy medycznej marihuany


Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, dostosowuje swoją strategię do zmian w ustawach dotyczących upraw konopi, które dopuszczają uprawę konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego przez Instytuty badawcze. Firma planuje nawiązanie współpracy z instytutem badawczym, który uzyska stosowne zezwolenie, w celu uruchomienia uprawy medycznej marihuany metodą indoor na należącej do spółki nieruchomości w Koszalinie – Hali Kupieckiej, która obecnie jest wynajmowana jako obiekt handlowy. Spółka w I kwartale 2022 r. odnotowała ponad 300 tys. PLN przychodów netto.

Strategicznym celem rozwoju Labocanna jest własna uprawy medycznej marihuany. Finalizacja transakcji nabycia nieruchomości w Koszalinie w październiku zeszłego roku była istotnym krokiem w tym kierunku, ponieważ zabezpiecza przestrzeń logistyczną do powstania takiej plantacji metodą indoor, która zapewnia większe niż inne rodzaje upraw konopi plony – od 4 do nawet 8 w ciągu roku. Nowo wprowadzone ustawy: ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw przybliżają spółkę do realizacji tego celu. Zmiany, które pojawiły się w polskim prawie zezwalają Instytutom badawczym – po uzyskaniu stosownego zezwolenia – uprawiać konopie inne niż włókniste oraz zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego. Spółka w najbliższej przyszłości będzie chciała nawiązać współpracę z Instytutem badawczym, który będzie posiadał takie zezwolenie lub się o nie starał.

– Cieszymy się, że zmiany w polskim prawie, które weszły w życie w ostatnim czasie, dają nam w końcu możliwość do rozpoczęcia uprawy medycznej marihuany. Po naszej stronie teraz leży znalezienie Instytutu badawczego, z którym podejmiemy w tym zakresie współpracę. Prowadzimy ich analizy oraz rozpoczęliśmy z niektórymi wstępne rozmowy. Zauważamy, że dla Instytutów badawczych wprowadzone zmiany to też novum. Uprawa miałaby zostać uruchomiona na terenie naszej nieruchomości w Koszalinie. Obecnie mieści się tam centrum handlowe, które generuje nam regularne przychody, a na potrzeby docelowej działalności operacyjnej spółki zostałoby zaadaptowane w ciągu kilku miesięcy – komentuje Dominik Staroń, prezes zarządu spółki Labocanna.

W chwili obecnej Hala Kupiecka generuje dla spółki stały dochód z tytułu opłat za wynajem oraz dzierżawę powierzchni i do momentu znalezienia i podpisania docelowej umowy o współpracy z Instytutem badawczym i w konsekwencji ustalenia dalszego harmonogramu prac, Labocanna nie rozpocznie prac dążących do zamiany przeznaczenia nieruchomości, aby jak najdłużej móc generować dzięki niej zyski, które pozwalają pokryć bieżące koszty funkcjonowania spółki i prowadzenia prac przygotowawczych do rozwoju nowego projektu. Potwierdza to fakt, że Labocanna znacząco zmniejszyła stratę netto na koniec I kwartału 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Strata wyniosła 62 tys. PLN, gdzie w 2021 r. było to 123 tys. PLN. Przychody netto wyniosły natomiast 324 tys. PLN.

 O Spółce:

Labocanna S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów
  • prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie
  • uprawy oraz produkcja konopi

Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

Strona internetowa: https://labocanna.pl/

Kontakt dla prasy:

Dominik Mikulski
InnerValue Investor Relations
d.mikulski@innervalue.pl
+48 530 720 410