Labocanna przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru


Labocanna, spółka z branży konopnej, na przeprowadzonym 23 czerwca Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołała nowy skład Rady Nadzorczej. Aktualni członkowie organu, po rezygnacji ówczesnego Prezesa spółki – Michała Jury, wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu Dominika Staronia, który od lutego br. pełnił w spółce funkcję samoistnego prokurenta. Zmianom w RN spółki na WZA towarzyszyła również decyzja o zatwierdzeniu nadchodzącej emisji akcji serii D z prawem poboru, mająca w założeniach pozwolić na finansowanie dalszych etapów obranej strategii spółki.

 

– Dziękujemy bardzo Michałowi Jurze za dotychczasową współpracę. Przez okres jego kadencji udało się osiągnąć wiele ważnych kroków w rozwoju spółki. Jednocześnie jesteśmy pełni nadziei i nowej energii. Wierzymy, że bogate doświadczenie Dominika Staronia na stanowiskach dyrektorskich i zarządczych w spółkach publicznych oraz w działaniach restrukturyzacyjnych, wniesie duże wsparcie w dalszej, konsekwentnej realizacji strategii Labocanna – komentuje Paweł Kiciński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Labocanna SA.

 

Świeżo powołany Prezes Zarządu Labocanna, Dominik Staroń to osoba z wieloletnim doświadczeniem w piastowaniu funkcji w radach nadzorczych, zarządach spółek publicznych tj. AQT Water, Minox, Krezus, Centurion Finance czy Parcel Technik oraz silnym zapleczem naukowym. Absolwent studiów MBA na University of Baltimore w USA oraz Rachunkowości Menedżerskiej i Controllingu na Uniwersytecie Łódzkim.

 

– Widzę duży potencjał w Labocanna. Myślę, że moje doświadczenie z zakresu planowania, budżetowania, negocjacji, budowania wizerunku czy kontakty z międzynarodowymi partnerami, znajdą tu swoje zastosowanie. Spółka ma jasno określone cele. Pierwsze kroki w realizacji strategii zostały już poczynione. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu emisji akcji na fair warunkach, z prawem poboru dla dotychczasowych inwestorów. Pozyskany kapitał istotnie przyśpieszy dalszy rozwój spółki – podsumowuje Dominik Staroń, Prezes Zarządu Labocanna SA.

 

Spółka podwyższy kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1,53 mln zł, emitując nie więcej niż 15,3 mln akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Subskrypcja zamknięta odbędzie się w drodze oferty publicznej, gdzie na jedna starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy będą akcjonariuszami Spółki w dniu 8 lipca 2021 r. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 2 akcji serii D, których cena wyniesie 0,70 zł. Labocanna przy założeniu objęcia wszystkich akcji pozyska 10,71 mln zł.

 

Cele emisyjne będą dotyczyć m.in. zapłaty za nieruchomość, w części której Labocanna chce uruchomić plantację medycznej marihuany, rozwoju Medican Campus w drodze na rynek kapitałowy oraz rozbudowy hubu o kolejne konopne podmioty. Szczegóły celi zostaną podane w memorandum informacyjnym, za którego przygotowanie odpowiada Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

 

O Spółce

 

Labocanna S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów
  • prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie
  • uprawy oraz produkcja konopi

Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

Strona internetowa: https://labocanna.pl/

Kontakt dla prasy:

Szymon Ablewski

InnerValue Investor Relations

s.ablewski@innervalue.pl

+48 788 674 566