Labocanna zawarła umowę z instytutem badawczym w celu rozpoczęcia uprawy medycznej marihuany


Labocanna, notowana na NewConnect spółka z branży konopnej, zawarła umowę z instytutem badawczym, co oznacza milowy krok w kierunku rozpoczęcia uprawy medycznej marihuany. Spółka w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy ma przedstawić instytutowi szczegółowy harmonogram działań, co ma przybliżyć strony do zawarcia docelowej umowy, w której rozpisany będzie skonkretyzowany zakres obowiązków zarówno po stronie instytutu badawczego, jak i Labocanny.

Labocanna podpisując umowę z instytutem badawczym przystąpiła do realizacji jednego z kluczowych celów swojej strategii rozwoju, jakim jest uprawa medycznej marihuany. Spółka wykorzystuje zmiany w polskim prawie, które zaczęły obowiązywać w maju br. zezwalające instytutom badawczym, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, uprawiać konopie inne niż włókniste oraz zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego.

– W moim przekonaniu zawarcie listu intencyjnego z uznanym instytutem badawczym jest dla Labocanna doniosłym wydarzeniem. Również dlatego, że ma to miejsce w tak krótkim czasie od wejścia w życie dotychczas najważniejszych zmian prawnych dla branży konopnej w Polsce. W dokumencie zapisaliśmy okres w jakim strony listu, ale przede wszystkim Spółka, przygotowywać będzie przedsięwzięcie i będzie to bardzo pracowity dla nas czas. 60 dni to niedługo na przygotowanie koncepcji projektu, także dlatego, że do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w jej najnowszym brzmieniu niezbędne są akty wykonawcze, a ich brak może stanowić o barierze w realizacji przedsięwzięcia. Nie chcemy jednak o tym absolutnie już na tym etapie przesądzać, wręcz przeciwnie, jesteśmy pełni entuzjazmu. – komentuje Dominik Staroń, prezes zarządu spółki Labocanna.

Labocanna zaznacza, że planowo chce przeznaczyć swoją nieruchomość w Koszalinie pod uprawę medycznej marihuany, jednak o ostatecznym miejscu realizacji projektu będą decydować czynniki ekonomiczne oraz praktyczne związane z nadzorem nad uprawą. Spółka w przeciągu 60 dni od podpisania umowy ma przedstawić instytutowi dokładny harmonogram działań z określeniem konkretnych zadań, wymogów formalnych, terminów realizacji, stanowisk i osób odpowiedzialnych, wymaganego wsparcia i potencjalnych przeszkód w realizacji zadań i celów.

– W liście intencyjnym zastrzegliśmy również, że poddamy analizie efektywność ekonomiczną współpracy z Instytutem badawczym przy wykorzystaniu posiadanej przez Spółkę nieruchomości. Chodzi bowiem o fakt, że Spółka posiada nieruchomość w Koszalinie, a siedziba Instytutu badawczego znajduje się setki kilometrów od niej. Biorąc pod uwagę, że Instytut badawczy w sposób nieprzerwany będzie musiał nadzorować cały proces upraw, być może zasadniejszym będzie rozważenie także alternatywnych scenariuszy jeśli chodzi o siedzibę plantacji.

Wczoraj na rynku NewConnect zadebiutowały akcje na okaziciela serii D spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, których oferta publiczna odbyła się w lipcu ubiegłego roku. Akcje były emitowane z prawem poboru po cenie emisyjnej 0,70 zł.

 

O Spółce:

 Labocanna S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów
  • prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie
  • uprawy oraz produkcja konopi

Celem Spółki jest zbudowanie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego, a tym samym osiągnięcie pozycji lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku.

Strona internetowa: https://labocanna.pl/

Kontakt dla prasy:

Dominik Mikulski
InnerValue Investor Relations
d.mikulski@innervalue.pl
+48 530 720 410