UPRAWA

Strategicznym celem rozwoju spółki jest własna uprawa medycznej marihuany metodą indoor (która zapewnia większe niż inne rodzaje upraw konopi plony – od 4 do nawet 8 w ciągu roku) na należącej do Labocanny nieruchomości w Koszalinie – Hali Kupieckiej. Zmiany w polskim prawie, które weszły w życie w maju br., zezwalają instytutom badawczym – po otrzymaniu stosownego zezwolenia –  uprawiać konopie inne niż włókniste oraz zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego. Spółka podejmuje działania prowadzące do nawiązania współpracy z instytutem badawczym, który będzie posiadał takie zezwolenie lub się o nie starał. Do momentu nawiązania współpracy, Hala Kupiecka będzie funkcjonowała jako obiekt handlowo-usługowy, generujący stałe dochody z tytułu opłat za wynajem oraz dzierżawę powierzchni.